Vielgestalt – Band

Musiker

lisa, Rauschpfeife, Chaulmeau und Gesang

Lisa

Rauschpfeife – Chalumeau – Gesang

lucia, Cister, Gesang

Lucia

Cister – Gesang

karlson, Sackpeife, Chalumeau, Gesang

Karlson

Sackpeife – Chalumeau – Gesang

Luke, Kontrabass, Gesang

Luke

Kontrabass – Gesang

Jonas, Davul, Percussion, Gesang

Jonas

Davul – Percussion – Gesang

Paula Band Vielgestalt Musik

Paula

Rauschpfeife – Chalumeau – Gesang